•  A.    Gặp gỡ khách hàng -    WhiteLotus tiến hành hẹn gặp, tư vấn cũng như đưa ra các giải pháp cần thiết cho nội dung công việc mà khách hàng yêu cầu. -    Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng, WhiteLotus gửi các mẫu thiết kế qua email mà khách hàng

  • Hệ thống nhận diện thương hiệu đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các chiến dịch marketing