Quy trình thiết kế Logo


 A.    Gặp gỡ khách hàng

-    WhiteLotus tiến hành hẹn gặp, tư vấn cũng như đưa ra các giải pháp cần thiết cho nội dung công việc mà khách hàng yêu cầu.

-    Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng, WhiteLotus gửi các mẫu thiết kế qua email mà khách hàng cung cấp để khách hàng lựa chọn và duyệt phương án.

B.     Phương thức thanh toán

-    Quý khách hàng thanh toán 50% phí thiết kế khi ký hợp đồng và thanh toán 50% còn lại khi hợp đồng được thanh lý.

-    Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

C.    Bảo hành và hỗ trợ sau bàn giao

-    Sau khi bàn giao sản phẩm, WhiteLotus sẽ hỗ trợ khách hàng khi cần điều chỉnh mẫu thiết kế nếu có.

-    Hỗ trợ và tư vấn việc đăng ký bảo hộ thương hiệu.

-    Cung cấp file gốc nếu khách hàng yêu cầu.

Để sản phẩm thiết kế đáp ứng được các tiêu chí của mỗi một doanh nghiệp, WhiteLotus cần khách hàng đáp ứng các nội dung công việc như sau:

Phiếu điền thông tin do khách hàng cung cấp:

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lĩnh vực hoạt động chính

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Giới thiệu đôi nét về công ty

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Năm sinh Giám đốc

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email liên hệ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Website (nếu có)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Thông tin Logo

Tên logo (nếu có)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Slogan (nếu có)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Màu sắc mong muốn

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kiểu dáng logo mong muốn

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Phong cách logo mong muốn

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Yêu cầu khác

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 


“Làm việc với WhiteLotus để được tư vấn với những ý tưởng tốt nhất cho khách hàng”

 

Hoàn thiện và bàn giao:

Sau khi khách hàng đã lựa chọn được phương án thiết kế do WhiteLotus tiến hành hoàn thiện và bàn giao sản phẩm theo gói thiết kế khách hàng đã lựa chọn.

Các tin mới đăng